Naast zorg voor onze klanten en hun brandmeldinstallaties en sprinklersystemen heeft FireStaff een groot hart voor mens, milieu en maatschappij.

Zo zijn al onze technici uitgerust met mobiele telefoons en laptops en werken we daarmee honderd procent papier-vrij.

Lampen in ons bedrijf zijn allemaal vervangen door energiezuinige Ledverlichting.

Alle afvalstoffen die vrijkomen bij onze werkzaamheden worden gescheiden afgevoerd naar een erkende afvalverwerker die dit zo veel mogelijk inzet voor recycling.

Door een uitstekende planning rijden onze technici niet meer dan nodig is voor hun werk. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden om het volledige wagenpark om te zetten naar hybride voertuigen om daarmee een volgende stap te zetten in onze duurzame bedrijfsvoering.

Onze medewerkers krijgen alle kans zich te ontwikkelen op verschillende vlakken, hebben veel zelfstandigheid én inspraak in verbeteringen binnen het werk en in het bedrijf.